INTERNETA VEIKALA “Krezs” LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu, faksu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

SIA “Krēzs” ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA “Krēzs” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  • Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu, par kuriem plašāku informāciju iespējams

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA “Krēzs”, Bebru 15-2, Jēkabpils, LV 5201, , saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA “Krēzs” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

SIA “Krēzs” apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu “Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. […]”

Papildus informāciju par preču piegādi lasiet “Krezs” interneta veikala piegādes noteikumos.

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība – kontakti

Izmantojot “Krezs” interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.